18.03.2019

Доступ до публічної інформації

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Фонд забезпечує доступ до інформації шляхом:

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію має містити:

З метою спрощення процедури оформлення запиту на інформацію Ви можете скористатись нижченаведеною формою:


[button_public_info]


Запит на інформацію може бути поданий:

Запит на інформацію, який подається до Фонду особисто, приймається у робочі дні з 9.00 до 17.00 години. У п’ятницю та напередодні святкових днів - з 9.00 до 16.00 години. Запит на інформацію, який подається особисто, не приймається під час обідньої перерви (з 13.00 до 13.45), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

Усі запити, що надійшли електронною поштою (поштою) у вихідні, святкові або неробочі дні, обліковуються на наступний за цими днями робочий день.

У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено в таких випадках:


КІЛЬКІСТЬ НАДАНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТИ НА ІНФОРМАЦІЮ


Нормативно-правові акти щодо доступу до публічної інформації:

Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про інформацію»

Постанова Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

Документи: