22.05.2020

Як заявити кредиторські вимоги до банку?

Під час розміщення коштів у банку важливо знати, що гарантована сума відшкодування за вкладами у неплатоспроможному банку - 200 000 гривень. Але що робити, якщо сталось так, що банк став неплатоспроможним, а Ваш вклад перевищує гарантовану суму відшкодування або взагалі не гарантується Фондом?

В такому разі ви стаєте кредитором банку. І вам важливо вчасно звернутись до Фонду та заявити права кредитора.

Закон про гарантування вкладів фізичних осіб визначає, що кредиторами банку є юридичні або фізичні особи, в тому числі фізичні особи-підприємці, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань.

Як кредитор, Ви маєте право заявити до Фонду про свої вимоги до банку після прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Вимоги кредитора є кредиторськими вимогами. Фактично, це заява, яку кредитору необхідно подати на адресу, вказану в оголошенні про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку.

Заяви приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування Фондом оголошення про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр». Фонд публікує цю інформацію на своєму сайті. Також, цю інформацію можливо отримати у неплатоспроможному банку.

Кредиторські вимоги можуть заявлятись кредиторами банку як з визначенням обсягу (суми) кредиторських вимог, так і без визначення такого обсягу.

Після закінчення 30-ти днів прийому заяв-кредиторських вимог, будь-які вимоги, що надійшли пізніше вважаються погашеними.

Коли перелік кредиторів банку складено та затверджено Фондом, інформація про це розміщується на сайтах Фонду та банку, що ліквідується, а також у приміщеннях неплатоспроможного банку в доступному для відвідувачів місці.

Ви, як кредитор банку, маєте право отримати в банку інформацію щодо себе, наприклад, довідку про акцептування Ваших кредиторських вимог.

Далі всі кредитори очікують, коли наступить їх черга погашення кредиторських вимог, а це залежить від обсягу коштів, одержаних в результаті реалізації майна (активів) банку. В межах кожної черги погашення кредитоських вимог відбувається пропорційно від суми погашення.