23.02.2021

Впродовж якого часу Фонд виплачує гарантовану суму відшкодування?

Якщо банк, на рахунку якого Ви тримали кошти, визнано неплатоспроможним, скільки часу у Вас є для отримання гарантованої суми відшкодування від Фонду за вкладом у такому банку?

Отримати відповідь на це питання Ви можете, скориставшись телефоном «гарячої лінії» Фонду 0-800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні), крім того, інформацію про це також розміщено на веб-сайті Фонду та на сайті банку, що ліквідується.

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 26 Закону про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

Для отримання коштів Вам, як вкладнику, необхідно звернутися до банку-агента і пред’явити паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП, раніше це був ідентифікаційний код чи ІПН), тобто документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта яких внесені дані про РНОКПП).

Виплата відшкодування Фондом здійснюється впродовж ліквідації банку.

Термін ліквідації банку може тривати до трьох років. Але процедура ліквідації системно важливого банку триватиме протягом п’яти років.

Однак, Фонд має право прийняти рішення про продовження строку управління майном (активами) банку та задоволення вимог кредиторів у разі виникнення обставин, що унеможливлюють здійснення продажу майна (активів) банку та задоволення вимог кредиторів, на весь час існування таких обставин.

Перелік обставин, які є підставою продовження Фондом строку ліквідації, наведений у статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб для внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи.