30.03.2021

У лютому 2021 року погашення вимог кредиторів банків в управлінні Фонду склало 126,3 млн грн

ПРЕСРЕЛІЗ   

Протягом лютого 2021 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 126,3 млн грн. Із зазначеної суми, зокрема, на погашення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, спрямовано майже 21,2 млн грн, на погашення вимог 4 –ї черги - вкладників-фізосіб понад гарантовану суму – 0,2 млн грн, на погашення вимог 7 черги - юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 67,9 млн грн.

Із загальної суми погашення на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів, а саме – НБУ, у лютому спрямовано 39,3 млн грн (в т.ч. за рахунок реалізації майна поручителів). Позачергові виплати НБУ здійснили АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (2,3 млн грн) та АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (37,0 млн грн).

Таким чином, за перші два місяці 2021 року банки, що ліквідуються Фондом, погасили вимоги своїх кредиторів на загальну суму 148,5 млн грн, з яких 43,5 млн грн – позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів, а саме НБУ.

Загалом станом на 1 березня 2021 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 52 463,3 млн грн, з яких 15 711,1 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т.ч. 14 481,1 млн грн – НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Нагадаємо, на задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд вживає необхідних заходів з метою реалізації положень частини п’ятої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями / рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти,  що будуть стягнуті у результати цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків.

Станом на 1 березня 2021 року Фондом, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 62 позовні заяви щодо 42 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 757 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 96 852,40 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 21 цивільний позов у кримінальних провадженнях щодо 16 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів – 45 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 13 557,98 млн грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 березня 2021 року Фонд гарантування ініціював 4 судових провадження про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 4 банків. Загальна кількість відповідачів – 4 особи. Загальний розмір заявлених позовних вимог складає 2 628,73 млн грн.

Довідково. Деталізовані щомісячні дані про погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду,  публікуються на Офіційному сайті Фонду у розділі: «Банки в управлінні Фонду» - «Розрахунки з кредиторами банків в управлінні Фонду».