Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЛАТОБАНК"

23.02.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 13 лютого 2015 року №105 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЛАТОБАНК" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 13.02.2015 прийнято рішення №30 про запровадження з 14.02.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЛАТОБАНК" (код ЄДРПОУ: 35894495; МФО: 380612; місце знаходження: 01030, Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, Бізнес-центр "Леонардо").

У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 12.05.2008

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 244 від 27.10.2011;

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 244-2 від 30.08.2012; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 30.08.2012 № 244-2 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЛАТОБАНК";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ, № 294449, дата видачі ліцензії: 17.09.2014; строк дії ліцензії: з 16.09.2014 необмежений;

4) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку- "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АВ, № 534291, дата видачі: 22.07.2010;

5) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку- "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АВ, № 534290, дата видачі: 22.07.2010;

6) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку- "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг", серія АВ, № 534292, дата видачі: 22.07.2010;

7) Принциповий член у платіжній системі Visa International, угода про членство і ліцензію на торгові марки б/н від 18.09.2012;

8) Принциповий член у платіжній системі MasterCard, угода про членство і ліцензію на торгові марки б/н від 11.09.2013.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 14.02.2015 наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку,грн.

Активи
 
Готівкові кошти

5 939 954,22

Кошти у Національному банку

24 335,04

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

57 626 638,83

-

Кошти в інших банках

97 621 303,13

Резерви під заборгованість інших банків 

(873 451,41)

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

10 249 065,43

Цінні папери в торговому портфелі банку
 
Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

60 000,00

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;

-

Кредити та заборгованість клієнтів

8 803 001 581,50

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

(745 212 564,27)

Цінні папери в портфелі банку до погашення

-

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

-

Основні засоби та нематеріальні активи

23 159 494,18

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

251 348 732,60

Нараховані доходи по МБК

-

Нараховані доходи по кредитам

250 555 862,72

Нараховані доходи за цінними паперами

792 869,88

Кошти, надані філіям в т.ч. коррахунок

-

Інші активи

6 048 379,34

Усього активів

8 498 744 403,16

  
Зобов’язання
 
Кредити отримані від Національного банку України

858 752 854,05

Кошти інших банків, в т.ч. коррахунки

42 803 465,77

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

42 803 455,77

Кошти клієнтів

5 187 825 867,08

депозити фізичних осіб

2 812 234 029,93

поточні рахунки фізичних осіб

810 151 683,15

депозити юридичних осіб

908 479 187,26

поточні рахунки юридичних осіб

656 960 966,74

Інші депозити

-

Cубординований борг

1 121 914 964,32

Кредити від міжнародних організацій

77 011 655,06

Боргові цінні папери, емітовані банком

-

Нараховані витрати до сплати, у тому числі

77 868 126,70

Нараховані витрати по МБК

14 237 448,43

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

58 554 711,04

Нараховані витрати за субординованим боргом 

4 880 127,68

Нараховані витрати за кредитами від міжнародних організацій

195 839,55

Нараховані витрати за цінними паперами 

-

Кошти, отримані від філій

-

Інші зобов’язання

351 343 906,97

Усього зобов’язань

7 717 520 839,95

Власний капітал
 
Статутний капітал

532 500 000,00

Емісійні різниці

-

Резерви

4 508 997,08

Нерозподілений прибуток

3 623 482,36

Результати переоцінки

887 592,91

Фінансовий результат звітного року 

(30 419 617,86)

Фінансовий результат поточного року

270 123 108,72

Усього власного капіталу

781 223 563,21

Усього пасивів

8 498 744 403,16

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 14.02.2015 за даними звітності складала 925 470 560,2 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими до 02.03.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

 Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

1) "відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням;

2) "створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням;

3) "продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter