Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК"

14.01.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 844 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" до категорії неплатоспроможних"виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25.12.2014 прийнято рішення № 164 про запровадження з 26.12.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ"УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" (код ЄДРПОУ19388768, МФО 334969, місцезнаходження: вул. Гагарина,23, м. Київ, 02094, Україна).

У зв’язку з цим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 19.05.1993.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №104 від 20.10.2011.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №104 від 20.10.2011; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 20.10.2011 №104 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ, №286504, дата видачі ліцензії: 08.10.2013; строк дії ліцензії: з 12.10.13 необмежений;

4) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -"Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Діяльність з управління цінними паперами, серія АВ, № 617847 дата видачі ліцензії: 20.03.2012;строк дії ліцензії: з 20.03.2012 необмежений;

5) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -"Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ, № 185241 дата видачі ліцензії: 19.10.2012;строк дії ліцензії: з 21.10.2012 необмежений;

6) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -"Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АЕ, № 185240, дата видачі ліцензії: 19.10.2012; строк дії ліцензії: з 21.10.12 необмежений;

7) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -"Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг", серія АЕ, № 185242, дата видачі ліцензії: 19.10.2012; строк дії ліцензії: з 21.10.12 необмежений.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 26.12.2014 наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку (тис.грн.)

Активи
 
Готівкові кошти

11148

Кошти у Національному банку

1505

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

441445

Кошти в інших банках

14980

Резерви під заборгованість інших банків 

-530

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

3875

Цінні папери в торговому портфелі банку
 
Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

7984

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;
 
Кредити та заборгованість клієнтів

2188811

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

-203506

Цінні папери в портфелі банку до погашення

2262

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ
 
Основні засоби та нематеріальні активи

76910

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

116785

Нараховані доходи по МБК

161

Нараховані доходи по кредитам

111093

Нараховані доходи за цінними паперами

5531

Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок
 
Інші резерви

-10370

Інші активи

17423

Усього активів

2664847

Зобов’язання
 
Кошти банків в т.ч. коррахунок

334264

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків
 
Кошти клієнтів

1503221

депозити фізичних осіб

277649

поточні рахунки фізичних осіб

190325

депозити юридичних осіб

642311

поточні рахунки юридичних осіб

392936

Інші депозити (cубординований борг)

314892

Боргові цінні папери, емітовані банком
 
Нараховані витрати до сплати, у тому числі

10360

Нараховані витрати по МБК

4234

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

6126

Нараховані витрати за цінними паперами 
 
Кошти, отримані від філій
 
Інші зобов’язання

14083

Усього зобов’язань

2176820

Власний капітал
 
Статутний капітал

284160

Емісійні різниці

11436

Резерви

124200

Нерозподілений прибуток
 
Результати переоцінки

49795

Фінансовий результат поточного року

18436

Усього власного капіталу

488027

Усього пасивів

2664847

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 21.12.2014 за даними звітності складала 108 297 949,08 гривень.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України щодо набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчоїдирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими до 23.01.2014 (не пізніше 16:00). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

 Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням..

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору"наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter