Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПІЛКА"

31.01.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 22.01.2015 року №39 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПІЛКА" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 22.01.2015 прийнято рішення №12 про запровадження з 23.01.2015 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПІЛКА" (код ЄДРПОУ 21536532, МФО 322625, місцезнаходження: вул. Хрещатик 7/11, м. Київ, Україна).

У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 25.10.1993 р.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 17 від 07.11.2011 року.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №17-2 від 6.11.2014.; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 6.11.2014. №17-2 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"УКООПСПІЛКА";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ, №263396, дата видачі ліцензії: 24.09.2013; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 необмежений.

4) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ, № 294461, дата видачі: 21.10.2014;

5) "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АЕ, №294460, дата видачі: 21.10.2014.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк не є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 23.01.2015 наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку

 (тис. грн.)

Активи
 
Готівкові кошти

234,04

Кошти у Національному банку

2 759,70

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

-

Кошти в інших банках

5 260,0

Резерви під заборгованість інших банків

-

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

-

Цінні папери в торговому портфелі банку

201 094,32

Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

-

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;

-

Кредити та заборгованість клієнтів

97 702,15

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

27 902,37

Цінні папери в портфелі банку до погашення

-

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

-

Основні засоби та нематеріальні активи

20 807,28

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

18 123,61

Нараховані доходи по МБК

-

Нарахова доходи по кредитам

17 929,32

Нараховані доходи за цінними паперами

-

Інші нараховані доходи 

194,29

Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок

-

Інші активи

211 024,95

Усього активів

529 103,68

Зобов’язання
 
Кошти банків в т.ч. коррахунок

7 000,00

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

-

Кошти клієнтів

132 825, 07

депозити фізичних осіб

45 416,10

поточні рахунки фізичних осіб

19 540,23

депозити юридичних осіб

53 219,53

поточні рахунки юридичних осіб

14 649,21

Інші депозити

-

Боргові цінні папери, емітовані банком

-

Нараховані витрати до сплати, у тому числі

152,77

Нараховані витрати по МБК

-

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

152,77

Нараховані витрати за цінними паперами 

-

Кошти, отримані від філій

-

Інші зобов’язання

2 434,44

Усього зобов’язань

142 412,28

Власний капітал
 
Статутний капітал

321 723,66

Емісійні різниці

0,37

Резерви

47 313,34

Нерозподілений прибуток

137,76

Фінансовий результат поточного року

-694,44

Результати переоцінки

18 210, 71

Усього власного капіталу

386 691,41

Усього пасивів

529 103,68

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 23 січня 2015 року за даними звітності складала 53 459 494,01 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими до 10.02.2014 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

 

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

1) "відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

2) "створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

3) "продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter