Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ АТ "БАНК "ТАВРИКА"

21.12.2012

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 20.12.2012 прийнято рішення № 33 щодо запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "БАНК "ТАВРИКА"  (код за ЄДРПОУ 19454139; МФО 300788; місцезнаходження: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94)  (далі - банк).

На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  (далі - Фонд) від 21 грудня 2012 року  (протокол № 082/12) Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 24.10.1991 рік.

Ліцензії та дозволи банку

 • Банківська ліцензія видана НБУ № 167 від 19.10.2011р.;
 • Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій видана НБУ № 167 від 19.10.2011р.;
 • Ліцензія НКЦПФР серія АД № 075859 від 19.10.2012 р. за напрямком  "Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів";
 • Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 185205 від 19.10.2012 р. за напрямком  "Дилерська діяльність";
 • Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 185204 від 19.10.2012 р. за напрямком  "Брокерська діяльність";
 • Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 185206 від 19.10.2012 р. за напрямком  "Андеррайтинг";
 • Ліцензія Міністерства фінансів України АВ № 494721 від 27.01.2010р. на торгівлю прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Членство в організаціях, асоціаціях 

 • Партнер компанії Western union;
 • Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв  (ПАРД);
 • Кримський банківський союз;
 • Член міжнародної платіжної системи Visa;
 • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
 • Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій  (СВІФТ);
 • Українська Національна Група Членів та Користувачів СВІФТ  "УкрСВІФТ".

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України  "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку станом на 30 листопада 2012 року наведені нижче

Показники активів

тис.грн.

Грошові кошти

34 200

Рахунки в інших банках

14 589

Портфель цінних паперів - усього, в т.ч.

68

торговий портфель

55

портфель на продаж

13

Кредитний портфель-всього, в т.ч.

3 603 793

юридичним особам

3 502 720

фізичним особам

101 073

Резерв по кредитному портфелю

101 231

Чисті кредити 

3 502 561

Основні засоби та нематеріальні активи

17 102

Дебіторська заборгованість

807

Резерв по дебіторській заборгованості

3

Чиста сума дебіторської заборгованості

804

Інші активи

360 087

Нараховані доходи

69 958

Прострочені нараховані доходи всього

74 636

Резерв під інші активи

20

Чиста сума іншах активів

360 067

Показники капіталу

 тис.грн.

Статутний капітал

350 000

Загальні резерви

37 974

Резервні фонди

34 155

Прибуток/збиток

-5 552

Результати переоцінки інвестицій в цінні папери

333

Власний капітал

416 911

Показники зобов’язань

 тис.грн.

Залучені ресурси, з них

3 085 893

Кошти банків

53 546

Кошти бюджету та позабюджетних фондів

22 317

Кошти юридичних осіб всього, з них

446 950

на вимогу

367 317

строкові

79 634

Кошти фізичних осіб, з них

2 563 080

на вимогу

305 654

строкові

2 257 425

Боргові цінні папери власної емісії

119 271

Субординований борг

143 191

Кредиторська заборгованість

82 363

Інші зобов’язання

73 773 Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941  (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 2 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1581/21893  (далі - Положення про виведення):

Проведення конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно Закону України  "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положення про виведення. Форми документів необхідних для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора наведені додатках 1, 2 до Положення про виведення.


Фондом здійснюється прийом документів для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, у тому числі подачі згоди про можливість участі у конкурсі та цінової пропозиції до 18:00 15.01.2013 року включно.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх  (тел. 333-35-58).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter