Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2021 рік

№ з/п Вид і назва проектів регуляторних актів Цілі прийняття Строки підготовки Відповідальні структурні підрозділи
1 Порядок здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним своїх повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку Унормування порядку визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), якому делегуються повноваження на здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації І квартал Головний розробник: Управління внутрішнього контролю Співвиконавці: Відділ методології та стратегічного планування
2 Зміни до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21.12.2015 № 233, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 20/28150 Удосконалення порядку організації прийому громадян керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб І квартал Головний розробник: Управління інформаційної політики Співвиконавці: Відділ методології та стратегічного планування
3 Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12.07.2012 № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1547/21859 Удосконалення порядку ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб І квартал Головний розробник: Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Співвиконавці Відділ методології та стратегічного планування
4 Зміни до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції від 18.06.2020 №1158, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114) Удосконалення порядку подання банками звітності до Фонду 2 квартал Головний розробник: Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Співвиконавці: Відділ методології та стратегічного планування
5 Зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції від 09.07.2012 №3, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 Приведення у відповідність до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 3 квартал Головний розробник: Управління організації виплат вкладникам та операційної підтримки банків, що виводяться з ринку Співвиконавці: Відділ методології та стратегічного планування
6 Зміни до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції від 09 серпня 2012 року № 16, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1495/21807 Удосконалення порядку здійснення перевірок 3 квартал Головний розробник: Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Співвиконавці: Відділ методології та стратегічного планування
7 Зміни до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1370/21682 Удосконалення порядку інформування, консолідації всієї інформації що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства 3 квартал Головний розробник: Управління зав’язків з громадськістю та міжнародними організаціями Співвиконавці: Відділ методології та стратегічного планування
8 Зміни до Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №13, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.02.2013 №13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 року за № 482/23014 Приведення у відповідність до законодавства 4 квартал Головний розробник: Фінансовий департамент Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Співвиконавці: Відділ методології та стратегічного планування
9 Зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26 травня 2016 року № 825, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 874/29004 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10 жовтня 2019 року № 2605) Приведення Положення у відповідність до законодавства 4 квартал Головний розробник: Відділ захисту прав вкладників Співвиконавці: Відділ методології та стратегічного планування
10 Зміни до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.07.2012 №11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 158/21896 Приведення Положення у відповідність до вимог законодавства 4 квартал Головний розробник: Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Співвиконавці: Відділ методології та стратегічного планування
11 Порядок проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб стрес тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб Забезпечення виконання вимог законодавства 4 квартал Головний виконавець: Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Фінансовий департамент Співвиконавці: Відділ методології та стратегічного планування

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter