Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Інформація про здійснення регуляторної діяльності у 2020 році

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році здійснював державну регуляторну діяльність відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Упродовж 2020 року державна регуляторна діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спрямовувалася на підготовку, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.

Під час здійснення державної регуляторної політики Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дотримується принципів доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Здійснення Фондом державної регуляторної політики у 2020 році включало: 1) застосування єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстеження результативності регуляторних актів; 2) підготовку аналізу регуляторного впливу; 3) планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів; 4) оприлюднення проєктів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості з питань, пов’язаних із регуляторною діяльністю; 5) відстеження результативності регуляторних актів; 6) підготовку звітів про відстеження результативності регуляторних актів та їх оприлюднення; 7) перегляд та систематизацію регуляторних актів; 8) систематизацію регуляторних актів; 9) викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта; 10) оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності Фондом в 2019 році.

Регуляторна діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році здійснювалася відповідно до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) на 2020 рік (далі – План).

Відповідно до Плану Фонд запланував на 2020 рік розроблення 8 проєктів нормативно-правових актів, що відповідають ознакам регуляторного акта, з яких прийнято:

1) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020  №1158 «Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 31 серпня 2020 р. за № 831/35114;

2) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16 квітня 2020 року № 696 «Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2020 року за  №351/34634;

3) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від  17 листопада 2020 №1967 «Про затвердження Змін до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 30 грудня 2020 р. за № 1326/35609;

4) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від  23 січня 2020 №150  «Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 11 березня 2020 р. за № 259/34542;

5) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020  №1159 «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 07 серпня 2020 р. за № 756/35039.

Розроблені та знаходяться на реєстрації у Міністерстві Юстиції України такі проєкти регуляторних актів:

1) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.01.2021  № 50 «Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері»;

2) рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.02.2021 № 192 «Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

З метою дотримання вимог статті 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та основних принципів регуляторної політики відповідні проєкти розроблених в 2020 році регуляторних актів та аналіз їх регуляторного впливу були оприлюднені у розділі «Документи» на сторінці «Регуляторна діяльність» офіційного Інтернет-представництва Фонду. Саме така робота із суб’єктами господарювання та фізичними особами дає змогу визначити оцінку впливу регуляторного акту та відкоригувати недоліки проєкту регуляторного акту до набрання ним чинності. Пропозиції та зауваження від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань до проєктів регуляторних актів були опрацьовані та в разі визнання їх доцільності враховані в проєктах регуляторних актів.

Фондом підготовлено аналіз регуляторного впливу, в якому визначалися проблеми, на врегулювання яких спрямовувалося розроблення регуляторних актів та результати, яких планується досягти в результаті їх прийняття. Звіт про базове відстеження результативності регуляторних актів оприлюднений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Фонду. Так, на виконання вимог статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Фонд у 2020 році здійснював відстеження результативності таких регуляторних актів: базове відстеження:

1. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 15.08.2019 № 2080 «Про затвердження Положення про порядок здійснення процедури ліквідації банків», зареєстрованих на тимчасово окупованій території України, зареєстроване у Міністерстві Юстиції 08 січня 2020 р. за № 21/34304.

2. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020  №1158 «Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 31 серпня 2020 р. за № 831/35114.

3. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07 грудня 2020 №2056 «Про пілотний проєкт щодо надання в оренду нерухомого майна банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів)», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 28 січня 2021 р. за №108/35730.

4. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020  №1159 «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 07 серпня 2020 р. за № 756/35039.

5. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від  23 січня 2020 №150  «Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 11 березня 2020 р. за № 259/34542.

6. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27.12.2019 № 3380 «Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 серпня 2013 року № 26 та затвердження Змін до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку» зареєстроване у Міністерстві Юстиції 25 березня 2020 р. за № 301/34584.

7. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  від 27 лютого 2020 року № 35 «Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 09.01.2020», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2020 року за № 212/34495, зареєстроване у Міністерстві Юстиції 27 лютого 2020 р. за № 212/34495.

8. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 березня 2020 №652 «Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку» зареєстроване у Міністерстві Юстиції, зареєстроване у Міністерстві Юстиції 24 квітня 2020 р. за № 376/34659.

9. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16 квітня 2020 року № 696 «Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників» 31.03.2020    № 696 Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2020 року за  №351/34634.

10. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2020 №1312 «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються», Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 829/35112.

11. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 грудня 2020 №2155  «Про внесення змін до розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 20 січня 2021 р. за № 87/35709.

12. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30 листопад 2020  №2031  «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 18 грудня 2020 р. за № 1262/35545.

13. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17 листопада 2020  №1966 «Про затвердження Положення про порядок делегування директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виконання окремих своїх повноважень іншим працівникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 06 січня 2021 р. за № 18/35640.

14. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.10.2019 № 2665 «Про затвердження Змін до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються» зареєстроване у Міністерстві Юстиції 11 січня 2020 р. за № 32/34315.

15. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 березня 2020 №495 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, реалізація активів майна банків», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 11 березня 2020 р. за № 253/34536.

16. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від  17 листопада 2020 №1967 «Про затвердження Змін до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 30 грудня 2020 р. за № 1326/35609.

17. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17 листопада 2020 № 1965 «Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зареєстроване у Міністерстві Юстиції 30 грудня 2020 р. за №1326/35609.

18. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 листопада 2020 №148 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 18 лютого 2020 р. за № 181/34464.

19. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 березня 2020 №575 «Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктного режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 30 березня 2020 р. за № 317/34600.

20. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.04.2020 №842  «Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 08 травня 2020 р. за № 423/34706.

21. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 02 квітня 2020 №727 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 22 квітня 2020 р. за № 366/34649.

22. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23 липня 2020 №1399 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 11 серпня 2020 р. за № 773/35056.

23. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 вересня 2020 №1715 «Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії перехідному банку», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 06 січня 2021 року за № 19/35641.

24. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23 січня 2020  №151 «Положення про відшкодування за вкладами», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 11 лютого 2020 р. за № 158/34441.

25. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 січня 2020 № 149 «Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку», зареєстроване у Міністерстві Юстиції 05 березня 2020 р. за № 239/34522.

Прийняття вищезазначених регуляторних актів було здійснено з метою:

 • приведення у відповідність до законодавства, зокрема  нормам Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» від 13 травня 2020 року № 590-IX;
 •  впровадження більш ефективної процедури визначення банків-агентів Фонду, засад здійснення аналізу їхньої діяльності, а також підстав та наслідків виключення банку з числа банків-агентів Фонду;
 • удосконалення порядку подання звітності банками до Фонду, зокрема зміни формату даних, що подаються банками, способів, термінів та строків подання звітності;
 • запровадження механізму передачі об’єктів в оренду через ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» методом покрокового зниження стартової ціни (стартової орендної плати) та подальшого подання цінових пропозицій; визначення орендної плати та умов проведення електронних аукціонів, яке здійснюється з урахуванням: стартової орендної плати; кроку електронного аукціону; загальної кількості кроків; розміру гарантійного внеску учасника електронного аукціону;  граничного розміру ціни реалізації (орендної плати), що склалася в процесі проведення електронного аукціону;
 • запровадження механізму здійснення дистанційних перевірок та запровадження механізмів віддаленої роботи з інформацією банку;
 • удосконалення порядку відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами;
 • запровадження оновленого механізму створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії перехідному банку , що створюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;
 • удосконалення окремих механізмів проведення ліквідаційної процедури в банках в частині уточнення та актуалізації окремих норм, що стосуються визначення термінів та роз’яснення строків, які є відправними точками для вжиття Фондом заходів, пов’язаних з завершенням ліквідаційної процедури у банках щодо яких Фонд здійснює заходи по завершенню ліквідації та управлінню їх майном; підготовки  кошторисів витрат банків, пов'язаних із здійсненням ліквідації банків; оновлення розміру витрат Фонду на утримання та продаж заставного майна;
 • удосконалення процедури обмеження виплат для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 •  удосконалення механізму порядку задоволення вимог кредитора певної черги;
 • удосконалення порядку продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, у разі якщо покупець пропонує акредитивну форму розрахунку;
 • удосконалення механізму проведення Фондом  реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у відповідність до норм законодавства;
 • визначення порядку і правил щодо делегування директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виконання окремих своїх повноважень іншим працівникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою реалізації передбаченого Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» права директора-розпорядника делегувати виконання окремих своїх повноважень іншим працівникам Фонду в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду;
 • удосконалення порядку роботи комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, передбачення можливості її членами приймати рішення з окремих питань дистанційно, у тому числі з можливістю віддаленого доступу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
 • оновлення розміру витрат Фонду на утримання та продаж заставного майна;
 • удосконалення системи контролю (моніторингу) за виконанням банками-учасниками Фонду заходів щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, спрощення документообігу при укладенні банками договорів з вкладниками.

З метою реалізації положень статті 6 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” та статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Фонду затверджено “План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”, який опубліковано на сторінці офіційного Інтернет-представництва Фонду за посиланням. План містить інформацію про проєкти регуляторних актів, які Фонд запланував розробити у 2021 році, обґрунтування необхідності їх прийняття, строки підготовки, найменування структурних підрозділів Фонду, відповідальних за їх підготовку. Інформація, зазначена в плані підготовки проєктів регуляторних актів Фонду на 2021 рік, надає можливість суб’єктам господарювання і фізичним особам планувати свою подальшу діяльність, брати участь в обговоренні проєкту регуляторного акта та удосконалити його написання, сприяє захисту їх прав.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter