Як відшкодовуються вклади у іноземній валюті?

Кошти в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад, відповідно, гарантуються Фондом. За визначенням Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вклад – це грошові кошти у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника на умовах договору банківського вкладу або банківського рахунку.

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку. Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти.

У разі, якщо сума вкладу після перерахунку перевищила гарантовану,  вкладники мають право заявити до банку про свої кредиторські вимоги. Письмову заяву необхідно подати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Задоволення кредиторських вимог здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter