Цінні папери: акції та облігації

Економічну сутність і ринкову форму інвестиційних процесів, як правило,розглядають з різних позицій. Відповідно, фінансові інструменти інвестицій,фактори їх вибору, характеристики використання, показники ефективності вкладень істотно різняться.

Під інвестиційними операціями банків зазвичай розуміють операції банків з цінними паперами. Банківська діяльність на ринку цінних паперів є різноманітною, оскільки банки є не лише посередниками, що зв'язують інтереси і грошові кошти емітентів та інвесторів, але і самі активно використовують фінансові інструменти для формування власної ресурсної бази, розміщення грошових коштів у цінні папери.

Цінні папери є важливим інструментом управління ліквідністю, дохідністю та ризиком банківських операцій.

Визначення:

Цінний папір – це документ встановленої форми з відповідними реквізитами,що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір.

Акція – це цінний папір, який посвідчує майнові права його власника(акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством.

Акції існують виключно у документарній формі. Акціонерне товариство розміщує акції двох типів – прості та привілейовані. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Привілейовані акції гарантують власникам фіксовані дивіденди незалежно від результатів діяльності банку, надають пріоритетне право, порівняно з власниками простих акцій, на участь у розподілі майна банку у разі його ліквідації, проте не дають власнику права участі в управлінні.

Облігація – це цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей,визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений строк та виплатити дохід за облігацією. Облігації можуть існувати виключно у бездокументарній формі. Емітенти можуть розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації. Відсоткові облігації – це облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів. Цільові облігації – це облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій.Дисконтні облігації – це облігації, що розміщуються за ціною, нижчою, ніж їхня номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику облігації під час її погашення, становить дохід (дисконт) за облігацією.

Ознаки облігацій:

- облігацій випускається досить велика кількість,

- облігація має бездокументарну форму,

- облігація завжди передбачає наявність купона, тобто певної прибутковості або відсотка.

Акції випускають лише акціонерні товариства. Облігації можуть випускати підприємства, місцеві та державні органи влади, товариства з обмеженою відповідальністю. Акція дає інвестору право участі в управлінні організацією,облігація – не дає.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter