Інформація про здійснення регуляторної діяльності у 2021 році

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2021 році здійснював державну регуляторну діяльність відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Упродовж 2021 року державна регуляторна діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спрямовувалася на підготовку, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.

Під час здійснення державної регуляторної політики Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дотримується принципів доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Здійснення Фондом державної регуляторної політики у 2021 році включало: 1) застосування єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстеження результативності регуляторних актів; 2) підготовку аналізу регуляторного впливу; 3) планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів; 4) оприлюднення проєктів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості з питань, пов’язаних із регуляторною діяльністю; 5) відстеження результативності регуляторних актів; 6) підготовку звітів про відстеження результативності регуляторних актів та їх оприлюднення; 7) перегляд та систематизацію регуляторних актів; 8) систематизацію регуляторних актів; 9) викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта; 10) оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності Фондом в 2020 році.

Регуляторна діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2021 році здійснювалася відповідно до Плану діяльності з підготовки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб проектів регуляторних актів на 2021 рік  (далі – План).

Відповідно до Плану Фонд запланував на 2021 рік розроблення 11 проєктів нормативно-правових актів, що відповідають ознакам регуляторного акта, з яких прийнято:

 • рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 січня 2021 року №34 «Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2021 р. за № 252/35874;
 • рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01 лютого 2021 року № 99 «Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2021 року за № 426/36048;
 • рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 лютого 2021 року №192 «Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 357/35979;
 • рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 травня 2021 року  № 495 «Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 07 червня 2021 року за № 758/36380;
 • рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 травня 2021 року № 465 «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 26 травня 2021 року за № 699/36321;
 • рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 листопада 2021 року № 1163 «Про внесення змін до пункту 3.33 розділу ІІІ Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2021 року за № 1581/37203;
 • рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 листопада 2021 року №1135 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2021 року за № 1547/37169;
 • рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 листопада 2021 року  №1162 «Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 року за № 1666/37288.
 • рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 грудня 2021 року № 1306 «Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

Розроблений та оприлюднений на офіційному вебсайті Фонду:

1) проєкт рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників»

З метою дотримання вимог статті 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та основних принципів регуляторної політики відповідні проєкти розроблених в 2021 році регуляторних актів та аналіз їх регуляторного впливу були оприлюднені у розділі «Документи» на сторінці «Регуляторна діяльність» офіційного вебсайту Фонду. Саме така робота із суб’єктами господарювання та фізичними особами дає змогу визначити оцінку впливу регуляторного акту та відкоригувати недоліки проєкту регуляторного акту до набрання ним чинності. Пропозиції та зауваження від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань до проєктів регуляторних актів були опрацьовані та в разі визнання їх доцільності враховані в проєктах регуляторних актів.

Фондом підготовлено аналіз регуляторного впливу, в якому визначалися проблеми, на врегулювання яких спрямовувалося розроблення регуляторних актів та результати, яких планується досягти в результаті їх прийняття. Звіт про базове відстеження результативності регуляторних актів оприлюднений на офіційному вебсайті Фонду. Так, на виконання вимог статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Фонд у 2021 році здійснював відстеження результативності таких регуляторних актів. Базове відстеження:

1. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» від 11 травня 2021 року № 465.

2. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» від 20 травня 2021 року № 495.

3. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами» від 22 червня 2021 року № 625.

4. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 листопада 2021 року № 1163 «Про внесення змін до пункту 3.33 розділу ІІІ Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

5. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 листопада 2021 року №1162 «Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб».

6. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 листопада 2021 року №1135 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників».

7. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01 лютого 2021 року № 99 «Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб».

8. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 лютого 2021 року № 192 «Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

9. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 січня 2021 року № 50 «Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері.

Прийняття вищезазначених регуляторних актів було здійснено з метою:

 • удосконалення діючого порядку проведення перевірок учасників Фонду;
 • удосконалити процес подачі звітності учасниками Фонду з урахування нового формату звітності та способу її подання через портал звітності Фонду, нових строків подання Форми № 1Ф;
 • удосконалення процесу виконання зобов'язань банку з виплати відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку;
 • удосконалення діючого порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Фонді;
 • удосконалення діючого порядку подання відомостей до Фонду та оптимізації процесу ведення реєстру учасників Фонду.

З метою реалізації положень статті 6 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” та статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Фонду затверджено “План діяльності з підготовки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб проектів регуляторних актів на 2022 рік  (далі – План на 2022 рік)”, який опубліковано на сторінці офіційного Інтернет-представництва Фонду за посиланням. План на 2022 рік містить інформацію про проєкти регуляторних актів, які Фонд запланував розробити у 2022 році, обґрунтування необхідності їх прийняття, строки підготовки, найменування структурних підрозділів Фонду, відповідальних за їх підготовку. Інформація, зазначена в Плані на 2022 рік, надає можливість суб’єктам господарювання і фізичним особам планувати свою подальшу діяльність, брати участь в обговоренні проєкту регуляторного акта та удосконалити його написання, сприяє захисту їх прав.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter