Міжнародна діяльність Фонду

Для вивчення найкращого міжнародного досвіду у сфері гарантування вкладів Фонд співпрацює зі страховиками депозитів світу та міжнародними фінансовими організаціями.


Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є членом двох міжнародних професійних асоціацій
Міжнародної асоціації страховиків депозитів (МАСД)
Форум страховиків депозитів для обміну досвідом і професійними знаннями та навичками. Асоціація проводить навчання, дослідження та розробляє методичні рекомендації і затверджує стандарти у сфері гарантування вкладів. На сьогодні МАСД об’єднує 83 організації із 77 країн світу. У рамках МАСД Фонд є учасником двох регіональних комітетів – Європейського та Євразійського.
Перейти на сайт
Європейського форуму страховиків депозитів (ЄФСД)
Асоціація страховиків депозитів Європи, основною метою якої є сприяння стабільності фінансової системи шляхом обміну досвідом і інформацією у сфері гарантування депозитів і інвестицій.
Перейти на сайт


Фондом також налагоджено двосторонню співпрацю з установами страхування депозитів з інших країн.
Так, меморандуми про взаєморозуміння і співпрацю підписано з:

Агентством захисту депозитів Киргизької Республіки
Агентство проводить роботу відповідно до своєї місії, забезпечуючи ефективність і діючу захист депозитів фізичних особи.
Перейти на сайт
Азербайджанським фондом страхування депозитів
Фонд страхування вкладів Азербайджану був заснований 12 серпня 2007 року після прийняття парламентом Азербайджану Закону про страхування вкладів
Перейти на сайт
Фондом страхування ощадних депозитів Туреччини
Фонд страхування ощадних вкладів Туреччини, є керуючим органом, що займається питаннями управління фондами та страхування в турецькій банківській системі. Орган був заснований у 1933 році.
Перейти на сайт
Корейська корпорація страхування депозитів
Корейська корпорація страхування вкладів (KDIC) - корпорація з страхування вкладів, створена в 1996 році в Південній Кореї для захисту вкладників та підтримки стабільності фінансової системи
Перейти на сайт
Агенство з гарантованого відшкодування вкладів Білорусії
Основною метою діяльності Агентства є забезпечення гарантованого відшкодування коштів в білоруських рублях і іноземній валюті, розміщених фізичними особами на рахунках і (або) у вклади (депозити) у банках та небанківських кредитно-фінансових організаціях
Перейти на сайт
Агентством страхування вкладів (Російська Федерація)
Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів» створена в січні 2004 року на підставі Федерального закону від 23 грудня 2003 року № 177-ФЗ Про страхування вкладів в банках Російської Федерації
Перейти на сайт
Казахстанським Фондом гарантування депозитів
Казахстанський Фонд гарантування депозитів виплачує відшкодування вкладникам, якщо банк позбавлений ліцензії на проведення банківських операцій. Таким чином КФГД сприяє фінансової стабільності і підтримує довіру громадян до казахстанського банківського сектору.
Перейти на сайт